осезаем

осезаем
прил. - уловим, доловим, видим, осезателен
прил. - веществен, реален, материален
прил. - ясен
прил. - забележим, явен, очевиден
прил. - обективен, предметен, конкретен, действителен
прил. - рязък, язвителен, критичен, решителен, ясно изразен
прил. - сетивен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • видим — прил. очевиден, ясен, очертан, явен, очебиен, забележим, наглед, на вид, фрапантен, флагрантен прил. реален, осезаем, материален, веществен прил. доловим, осезателен прил. сетивен …   Български синонимен речник

  • действителен — прил. истински, автентичен, реален, фактически, верен, правдив, естествен, съществуващ прил. годен, валиден, в сила, в действие прил. оригинален прил. конкретен, настоящ прил. определен прил. наличен, използваем …   Български синонимен речник

  • доловим — прил. уловим, досегаем, достижим прил. осезаем, реален, материален, веществен, видим прил. осезателен, ясен …   Български синонимен речник

  • забележим — прил. видим, явен, уловим, очебиещ, очебиен, очевиден, ясен прил. реален, осезаем, веществен, материален прил. осезателен прил. отличим, различим, разпознаваем прил. сетивен …   Български синонимен речник

  • конкретен — прил. даден, определен, примерен, предметен, обстоятелствен, видим, реален, осезаем прил. действителен, истински, фактически, съществуващ, настоящ прил. обективен прил. ясен …   Български синонимен речник

  • критичен — прил. критически, рискуван, опасен, съдбоносен, фатален, драматичен, пагубен, гибелен прил. тежък, труден, затруднителен прил. резервиран, сдържан, строг прил. самокритичен прил. разсъдлив, разсъдъчен, безпристрастен прил …   Български синонимен речник

  • материален — прил. веществен, реален, физически, видим, осезаем, положителен прил. имуществен прил. предметен, обективен прил. материалистичен, телесен, груб, сетивен, чувствен, земен, светски …   Български синонимен речник

  • обективен — прил. незаинтересован, индиферентен, безпристрастен, неутрален, безучастен, спокоен прил. реален, действителен прил. правдив, справедлив прил. хладен прил. материален, веществен, предметен, физически прил. конкретен, осез …   Български синонимен речник

  • осезателен — прил. чувствителен, реален, веществен прил. уловим, доловим, видим прил. голям, значителен прил. осезаем, ясен прил. забележим, явен, очевиден …   Български синонимен речник

  • очебиен — прил. очевиден, очебиещ, нагледен, ярък, блестящ, видим, забележим, явен, ясен, фрапантен прил. несъмнен, безспорен, безсъмнен, сигурен, осезаем прил. груб, крещящ, скандален, възмутителен, флагрантен прил. отличителен, изтъкнат, бележит, виден… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”